Εγκυρότητα Στοιχείων Εκκαθαριστικού
   
     
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οδηγίες χρήσης


Καλώς ήλθατε στη νέα υπηρεσία πιστοποίησης εγκυρότητας στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φυσικών Προσώπων.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία "Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος" απευθύνεται σε κάθε φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που επιθυμεί να πιστοποιήσει στοιχεία που αναφέρονται σε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος φυσικού προσώπου, του τρέχοντος ή των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Με τη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης, από φορείς ή υπηρεσίες, ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ώστε να μην απαιτείται, γι' αυτές τις περιπτώσεις, η υποβολή ή επίδειξη του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από το συναλλασόμενο.