Πιστοποίηση Ενημερότητας
   
     
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οδηγίες χρήσης
Πιστοποίηση Ενημερότητας

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Πιστοποίηση Φορολογικής Ενημερότητας",οι αποδέκτες φορείς έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν την εγκυρότητα της φορολογικής ενημερότητας.

   Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Internet Explorer, Firefox, Mozilla .