Αποτυχημένη Ενέργεια

Προσπαθήσατε να παρακάμψετε την αλληλουχία οθονών της εφαρμογής, κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται.

Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά ακολουθώντας της οδηγίες και επιλογές των οθονών της εφαρμογής
 
Βοήθεια

Ενημερώνεστε για τον λόγο που απέτυχε η ενέργεια που επιχειρήσατε να κάνετε.

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμείνει μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Helpdesk του TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση TAXISnet Helpdesk (helpdesk@taxisnet.gr)