Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Ελέγχου για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Η αίτηση αναφέρεται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου Β του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1244/1-12-2011. Για τις λοιπές κατηγορίες στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 με την προσκόμιση στη ΔΟΥ της κατά περίπτωση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία

Φόρμα Επικοινωνίας
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ελέγχου για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του έτους 2011 ολοκληρώνεται στις 20/3/2012
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): *
Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος: * - -
Ονοματεπώνυμο: *
Διεύθυνση Ακινήτου: *
Επιφάνεια Ακινήτου (τ.μ.): *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: *
Χρήστης Ακινήτου Χρήστης και Κύριος Ακινήτου *
Εισόδημα Οικ. Έτους 2010: *
Εισόδημα Οικ. Έτους 2011: *
Δεν έχω άλλο αστικό ακίνητο εκτός από του αιτούμενου απαλλαγής *
Περιγραφή:
Περιγραφή Λόγων Υγείας: *
E-Mail Επικοινωνίας:
* υποχρεωτικά πεδία