Οδηγίες λειτουργίας

Επιλέξτε το αντίστοιχο με την ιδιότητά σας πλήκτρο εισόδου και καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης, που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο Taxis.

Κατασκευαστές

Έλεγχος Αποδείξεων

Επιχειρήσεις

Έλεγχος ΦΗΜ

Υποστήριξη


Copyright © 2023 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)