ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ


   
Κατασκευαστές

Έλεγχος
Αποδείξεων

Επιχειρήσεις

Έλεγχος ΦΗΜ

Οδηγίες λειτουργίας

Επιλέξτε το αντίστοιχο με την ιδιότητά σας πλήκτρο εισόδου και καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης, που χρησιμοποιείτε για την έισοδό σας στο Taxis.

Είσοδος "Κατασκευαστές"

Είσοδος εξουσιοδοτημένων εγκαταστατών ΦΗΜ.

Είσοδος "Έλεγχος Αποδείξεων"

Είσοδος για τον έλεγχο αυθεντικότητας ληφθέντων παραστατικών, πχ. αποδείξεων λιανικής.

Είσοδος "Επιχειρήσεις"

Είσοδος για τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων S.TXT.

Είσοδος "Έλεγχος ΦΗΜ"

Είσοδος για τον έλεγχο του ΑΦΜ ενός κατόχου ΦΗΜ : ταμειακής μηχανής, ΕΑΦΔΣΣ, ή ΑΔΗΜΕ.