eParavolo eParavolo
eParavolo eParavolo
eParavolo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ eParavolo
Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Προσοχή: Η συγκεκριμένη σελίδα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε εταιρείες του εξωτερικού που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα
Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους Φορείς του.


Για την έκδοση και πληρωμή ενός e-παραβόλου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  1. τον τύπο του παραβόλου (Φορέας/Κατηγορία/Τύπος) (1)

  2. το ποσό, στην περίπτωση που το παράβολο δεν έχει σταθερή τιμή

  3. την Επωνυμία της Εταιρείας και την Διεύθυνση για την οποία θα εκδοθεί το e-παράβολο.

  4. την Έδρα της Εταιρείας (Χώρα) για την οποία θα εκδοθεί το e-παράβολο.

* Καταληκτική Ημ/νία Πληρωμής: : Αφορά στη δυνατότητα πληρωμής στις τράπεζες. Δεν αφορά στις προθεσμίες που ορίζει ο κάθε Φορέας για τις διαδικασίες του. (2)

  1. Αναλυτική περιγραφή των e-παραβόλων είναι διαθέσιμη σε xls και στον αρμόδιο φορέα.
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-παραβόλου στον αρμόδιο Φορέα αποτελεί η πληρωμή του. Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον αρμόδιο Φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση ενός παραβόλου μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες.
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-Παραβόλου παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλεφωνικά κέντρα 213 1333033 (επιλογή 4) και και 213 1621000 (επιλογή 6) ή να υποβάλετε το γραπτό ερώτημα σας, μέσω της φόρμας εδώ  (με τους κωδικούς σας TaxisNet)