eParavolo eParavolo
eParavolo eParavolo
eParavolo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ eParavolo
Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους Φορείς του.


Για την έκδοση και πληρωμή ενός e-παραβόλου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  1. τον τύπο του παραβόλου (Φορέας/Κατηγορία/Τύπος) (1)

  2. το ποσό, στην περίπτωση που το παράβολο δεν έχει σταθερή τιμή

  3. τον ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο για το άτομο για το οποίο θα εκδοθεί το e-παράβολο. (2)

  4. Τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία) για την περίπτωση επιστροφής

  5. Το πεδίο "πρόσθετα στοιχεία" που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Φορέα

* Καταληκτική Ημ/νία Πληρωμής: : Αφορά στη δυνατότητα πληρωμής στις τράπεζες. Δεν αφορά στις προθεσμίες που ορίζει ο κάθε Φορέας για τις διαδικασίες του. (3)

  1. Αναλυτική περιγραφή των e-παραβόλων είναι διαθέσιμη σε xls και στον αρμόδιο φορέα.
  2. Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί e-παράβολο χωρίς ΑΦΜ συμπληρώνοντας τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και Ημερομηνία Γέννησης. Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος για να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του e-παραβόλου
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-παραβόλου στον αρμόδιο Φορέα αποτελεί η πληρωμή του. Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον αρμόδιο Φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση ενός παραβόλου μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες.
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-Παραβόλου παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλεφωνικά κέντρα 213 1333033 (επιλογή 4) και και 213 1621000 (επιλογή 6) ή να υποβάλετε το γραπτό ερώτημα σας, μέσω της φόρμας εδώ  (με τους κωδικούς σας TaxisNet)