Αίτηση Επανεγγραφής / Επιλογή τύπου προσώπου

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ – Απόκτηση Κλειδαρίθμου και κωδικών TAXISnet

Η απόδοση Κλειδαρίθμου είναι η διαδικασία που εντάσσει ένα Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο, ως χρήστη, στα ψηφιακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών εφαρμογών ολόκληρης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η αίτηση για την απόκτηση Κλειδαρίθμου γίνεται ηλεκτρονικά αλλά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η ταυτοποίηση του Προσώπου με ασφαλή τρόπο.

Για το Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του, έχει αναπτυχθεί από την ΑΑΔΕ εφαρμογή για την αυτόματη ηλεκτρονική ταυτοποίηση μέσω e-mail και SMS σε επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο, ενώ η ταυτοποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοκλήσης με υπάλληλο της Υπηρεσίας myAADElive της ΑΑΔΕ(με τον φορολογούμενο να επιδεικνύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά) ή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών).

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο του Φυσικού Προσώπου, με τον οποίο είτε συνδέεται με μόνιμη σχέση στο Μητρώο της ΑΑΔΕ είτε υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση για τη συγκεκριμένη πράξη.

Για Μη Φυσικό Πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μη Φυσικού Προσώπου, όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται περαιτέρω ταυτοποίηση καθώς η διαδικασία εξασφαλίζεται με την είσοδο του εκπροσώπου στο σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Στις περιπτώσεις της νόμιμης εκπροσώπησης (για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο), εάν ο εκπρόσωπος εντός της εφαρμογής δεν μπορεί να εντοπίσει τον φορολογούμενο στη λίστα ανάκτησης σχέσεων, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εικόνα του φορολογουμένου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια ΔΟΥ ώστε να διορθωθεί η εικόνα και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αίτηση για την απόδοση Κλειδαρίθμου.

Η επανεγγραφή χρήστη είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν ένας εγγεγραμμένος χρήστης χάσει τους κωδικούς πρόσβασης του στο σύστημα και τον Κλειδάριθμο που είχε εκδοθεί κατά την εγγραφή του. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα ίδια με εκείνα της αρχικής εγγραφής.

Την εγγραφή/επανεγγραφή χρήστη ακολουθεί πάντα η ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη.Η αίτηση για την έκδοση Κλειδαρίθμου γίνεται πάντα ηλεκτρονικά.

Οι τρόποι παραλαβής Κλειδαρίθμου για Φυσικά Πρόσωπα είναι:

  • Άμεσα με την υποβολή της αίτησης από τον ίδιο τον φορολογούμενο, μέσω e-mail και SMS σε επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο.
  • Με βιντεοκλήση του φορολογουμένου με υπάλληλο της ΑΑΔΕ μέσω του myAADElive εάν δεν είναι δυνατή η άμεση αποστολή.
  • Με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογουμένου σε ΔΟΥ αν δεν είναι δυνατή η άμεση αποστολή ή η βιντεοκλήση.
  • Άμεσα με την υποβολή της αίτησης από εκπρόσωπο του φορολογουμένου(με δηλωμένη σχέση στο Μητρώο ή με εξουσιοδότηση) που διαθέτει ο ίδιος κωδικούς TAXISnet.

Οι τρόποι παραλαβής Κλειδαρίθμου για Μη Φυσικά Πρόσωπα είναι:

  • Άμεσα με την υποβολή της αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μη Φυσικού Προσώπου που είναι δηλωμένος στο Μητρώο της ΑΑΔΕ και διαθέτει ο ίδιος κωδικούς TAXISnet.
  • A. 1190/01-12-2023 (Β’ 6801):«Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση Κωδικών TAXISnet».
  • ΠΟΛ. 1178/07-12-2010 (Β’ 1916):«Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
Φυσικό πρόσωπο
Μη Φυσικό πρόσωπο