ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
   Αρχική εγγραφή
   Επανεγγραφή
   Ενεργοποίηση Λογαριασμού
   Ξέχασα τον κωδικό μου
  Ορισμός νέου κωδικού
 
Παρακαλώ συμπληρώστε το username και τον κλειδάριθμό σας
*Username
*Κλειδάριθμος
(Ο κλειδάριθμος είναι ο αριθμός ο οποίος σας δόθηκε κατά την πιστοποίησή σας στη ΔΟΥ)
 
Επιλέξτε ένα νέο κωδικό
*Νέος κωδικός
*Επιβεβαίωση νέου κωδικού
 
Συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην παρακάτω εικόνα
*Χαρακτήρες εικόνας
  
Βοήθεια

Για να θέσετε ένα νέο κωδικό θα πρέπει να συμπληρώστε όλα τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

Username: Το username που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας στο TAXISnet.

Κλειδάριθμος: Ο κλειδάριθμος είναι ο αριθμός που σας δόθηκε κατά την πιστοποίησή σας στη ΔΟΥ. Συμπληρώστε τον με ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες.

Νέος Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση νέου κωδικού.

Στο πεδίο Χαρακτήρες εικόνας συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα. Εάν οι χαρακτήρες δεν είναι ευδιάκριτοι πατήστε το για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Εάν όλα τα πεδία είναι έγκυρα ο νέος κωδικός σας θα τεθεί άμεσα και θα μπορείτε πλέον να συνδέεστε στο TAXISnet με αυτόν.

Επιστροφή: Πατώντας "Επιστροφή", θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα των υπηρεσιών πιστοποίησης.