Ανακοίνωση

Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186/2018).

Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής.

Η περίοδος κατά την οποία η εφαρμογή υποβολής θα παραμείνει κλειστή, παρατείνει την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 από τους φορείς υπόχρεων ξεκινά την 3η Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 25η Ιανουαρίου 2019.

Χρήσιμα Αρχεία

Ενημερωτικό για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018

Νέες προθεσμίες για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018 (ενημέρωση στις 8/1/2019)

Υπόδειγμα αρχείου για υποβολή στοιχείων φορέα και χρηστών

Νόμος 4571/2018

Νόμος 3213/2003 (Κωδικοποιημένο Κείμενο)

Οδηγίες Καταχώρησης Καταστάσεων Υπόχρεων (ενημέρωση στις 8/1/2019)

Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις (ενημέρωση στις 8/1/2019)

Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρησης Υπόχρεων

Επικοινωνία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) τηλ. 210 48.02.100

Όργανα Ελέγχου