Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Αναλυτική Αναζήτηση Κοινωφελών Περιουσιών

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

erase me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων και της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθ

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων και της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • LOGO_GGPS_new.gif
  • logo_4 (1).png
  • diaugeia.png
  • logo_1.png
  • logo_3.png
  • logo_2.png
  • LOGOS_plagio_EE_85.jpg