Loading...
Skip to main content
12

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων

Έξοδος

Νομολογία Υποσυστήματος

Columns
Show All
Unnamed Column
Filename
Κωδικός Υποσυστήματος
τοποθεσία αρχείου
Παρατηρήσεις
Ημερομηνία αποδοχής Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.
Αποδεκτή Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
Unnamed Column
ΦΕΚ
Στοιχεία ΦΕΚ
Manage Columns...
DetachAttach
Sort
Ascending
Descending
Advanced...
Reorder Columns...
Query by Example
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Είδος
Κατηγορία
Αριθμός
Ημερομηνία έκδοσης
Θέμα
Διατάξεις
Πράξη
Στοιχεία ΦΕΚ
ΦΕΚ
Αποδεκτή Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
Ημερομηνία αποδοχής Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.
Παρατηρήσεις
 
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ402/20/2017Το Τμήμα Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων & Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (και από 1.1.2017 ΑΑΔΕ) δεν έχει αρμοδιότητα να προβεί σε καταλογισμούς σε βάρος δημοσίων υπολόγων, υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των τυχόν συνευθυνόμενων ιδιωτών. Οι αρμόδιοι οικονομικοί επιθεωρητές του Β' Τμήματος της Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ ασκούν πλέον, από 1.1.2017, τον οικονομικό - διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων Δ.Ο.Υ., συντάσσουν την πορισματική έκθεση και ταυτόχρονα σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος καταλογίζουν το έλλειμμα της διαχείρισης στον υπόλογο, τα συνευθυνόμενα πρόσωπα και τους αχρεωστήτως λαβόντες ιδιώτες, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκδοθείσες καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου. Το αρμόδιο προς καταλογισμό όργανο δεν δύναται να επικαλεστεί μόνη την απόφαση ποινικού δικαστηρίου για την έκδοση πράξης καταλογισμού, αλλά υποχρεούται να τηρήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, στις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και όλων των νομοθετημάτων που αφορούν στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και τον καταλογισμό. Η παραγραφή της δημοσιολογιστικής ευθύνης για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, τους συνευθυνόμενους και τους αχρεωστήτως λαβόντες ιδιώτες, για τις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις είναι εικοσαετής και άρχεται από τον χρόνο τέλεσης της πράξης της απιστίας και δημιουργίας του ελλείμματος. (ομοφ.)ΝΔ 1264/1942, Ν 2343/1995Α2, Ν 3492/2006Α12, Ν 4081/2012Α1Π3, Ν 4081/2012Α13, Ν 4254/2014ΠΕ3, ΑΓΓ ΔΟΡΓΑ1172299ΕΞ2016/29-11-2016, ΠΔ 111/2014Α128, ΠΔ 111/2014Α2, ΠΔ 111/2014Α45, ΠΔ 111/2014Α60, ΠΔ 111/2014Α61, Ν 4369/2016Α1, Ν 4369/2016Α5, Ν 4369/2016Α6, Ν 4369/2016Α14Π4, Ν 4369/2016Α17, Ν 4369/2016Α41, Ν 2362/1995Α86, Ν 4270/2014Α136, Ν 2362/1995Α5640.2017.pdf    Εκκρεμεί αποδοχή
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΔ.Κ.Π. 0006006 ΕΞ 20164/7/2016Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιώνΝ4182/2013Α12Π5 Ν4182/2013Α13Π4 Ν4182/2013Α14 Ν4182Α64Π1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ.pdf1110/Β    
  ΝΟΜΟΣ41829/10/2013Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών Ν.4182.2013.pdf185/A    
 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Ή ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/26/1990«ΊΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ  521/Β    
 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΔ.Κ.Π. 0002258 ΕΞ 20162/12/2016Καθορισμός των στοιχείων και των πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Φάκελο και αποτελούν τη Μερίδα των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και των στοιχείων και των πράξεων που περιέχονται στο Γενικό Ευρετήριο των εν λόγω Μητρώων ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ.pdf331/Β    
 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΔ.Κ.Π. 0002259 ΕΞ 20162/12/2016Ορισμός ημερομηνίας έναρξης καταχώρισης στα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., που τηρούνται τα ως άνω Μητρώα ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ.pdf331/Β    
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ7996/10/1993Τα κοινωφελή σωματεία δεν υπόκεινται στην εποπτεία κατά τις διατάξεις του α.ν.2039/1939ΑΝ2039/1939Α149Π3 Ν 2039/1939Α96Π21978.799.pdf  111/18/1978 
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ3766/10/1993Αναπαλλοτρίωτο σε μη εποπτευόμενα ιδρυματαΑΝ2039/1939Α94 2039/1939Α70 2039/1939Α71 ΑΝ 2039/1939Α72 2039/1939Α90 2039/1939Α6 ΑΝ 2039/1939Α63 2039/1939Α86 2039/1939Α74 ΑΝ 2039/1939Α791993.376.pdf  18/31/1993 
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ75311/12/1993Διάθεση περιουσίας σε πολιτικό κόμμα - Διάθεση περιουσίας στο Δημόσιο αποτελεί δωρεά με όρο - Συνιδρυτής είναι αυτός που διαθέτει περιουσία - Άρση αναπαλλοτριώτου 1993.753.pdf  12/10/1994 
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ3611/15/1996Τροποποίηση οργανισμού εξαιρεμένου ιδρύματος απο τον Υπουργό Οικονομικών 1996.666.pdf   5/25/1997Δεκτή η άποψη της μειοψηφίας
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ2203/18/1999Πρόσληψη υπαλλήλου σε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης 1999.220.pdf  16/15/1999 
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ 4/18/2001Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτωνΣΑ109 Ν4182/2013Α Ν4182/2013Α84ΑΡΘΡΟ 109 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.pdf85/Α   Στην εν λόγω αναθεώρηση του Συντάγματος προστέθηκε στο άρθρο 109 Σ η παρ. 3 για την έκδοση νόμου περί σύνταξης μητρώου κληροδοτημάτων
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ4076/4/1991Κοινωφελή ιδρύματα. Διαχείριση. Ζημία από πράξεις ή παραλείψεις. Ευθύνη. Παραγραφή αξιώσεως. ΕναρξηΑΝ 2039/1939Α104Π2 ΑΝ 2039/1939Α32 ΑΝ 2039/1939Α33 ΑΝ 2039/1939Α82 ΑΚΑ68 ΑΚΑ714 ΑΚΑ249 ΑΚΑ2511991.407.pdf   7/17/1991 
  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ1903/10/1992Ελεγχος νομιμότητος και έγκριση προϋπολογισμούΑΝ 2039/1939Α2Π2 ΑΝ 2039/1939Α2Π3 ΑΝ 2039/1939Α101Π1 ΑΝ 2039/1939Α101Π41992.190.pdf     
1562 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ4015/24/1988Ποιες περιουσίες που καταλείφθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Άσυλο Ανιάτων συνιστούν ή όχι κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης προς εκπλήρωση ειδικού κοινωφελούς σκοπούΑΝ 2039/1939Α95 ΑΝ 2039/1939Α961988.401.pdf     
Pageof 7(1-15 of 103 items)
1
2345...7
Columns Hidden Columns Frozen