Είσοδος στην Εφαρμογή Δήλωσης αρχείων XML από εκκαθαριστή προς ανάρτηση από την ΕΑΠ για λογαριασμό του (ΠΝΠ της 20/3/2020 άρθρο 43, ΦΕΚ 68/Α΄)